09:22 24/11/2007

Đức hợp tác với thị trường trái phiếu Việt Nam

H.Vũ

Phía Đức cho rằng Việt Nam cần tập trung nghiên cứu hơn nữa về Đề án xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt

Deutsche Borse bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.
Deutsche Borse bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của Sở Giao dịch Chứng khoán Đức.

Phía Sở Giao dịch Chứng khoán Đức (Deutsche Borse) bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam đặc biệt đối với hệ thống thanh toán bù trừ và kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu trong giai đoạn phát triển chiều sâu sắp tới.

Đến Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), đoàn đã làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Nhóm xây dựng Đề án phát triển thị trường trái phiếu chuyên biệt.

Trong cuộc họp với Chủ tịch Vũ Bằng, đại diện của đoàn cho hay, họ ấn tượng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Đoàn cũng nhận định về định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai là phù hợp với xu hướng chung trên thế giới và điều kiện của Việt Nam.

Đánh giá về Đề án xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt, các thành viên của đoàn đều cho rằng Việt Nam cần tập trung nhiều nỗ lực và nghiên cứu hơn nữa để có thể xây dựng một thị trường trái phiếu phát triển và có tính thanh khoản cao.

Với kinh nghiệm của một nước có thị trường trái phiếu phát triển vào bậc nhất ở châu Âu, các chuyên gia Đức đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm với các cán bộ chuyên trách của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.