20:26 16/12/2019

Dừng thu phí dự án BOT hư hỏng nếu chủ đầu tư không chịu sửa chữa

AN NHIÊN

Đối với dự án BOT có thu phí tùy theo mức độ vi phạm, các Sở Giao thông Vận tải, cục quản lý đường bộ có thể kiến nghị xử lý hành chính; giảm chi phí bảo trì; kiến nghị dừng thu phí

Đường dẫn lên cầu vượt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã nứt toác.
Đường dẫn lên cầu vượt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã nứt toác.

Liên quan đến trách nhiệm bảo hành dự án giao thông trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc do Trung ương quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, pháp luật đã quy định rõ về trách nhiệm, thủ tục xử lý đối với hư hỏng công trình trong thời gian bảo hành. 

Tuy nhiên, có không ít công trình đưa vào khai thác bị hư hỏng, xuống cấp trong thời gian bảo hành nhưng chủ đầu tư, doanh nghiệp PPP chưa quyết liệt đôn đốc nhà thầu sửa chữa kịp thời. Nhiều trường hợp chậm sửa chữa khắc phục, dây dưa kéo dài.

Hậu quả của việc thiếu trách nhiệm bảo hành làm cho hư hỏng không được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ công trình, gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Do đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra; sớm phát hiện các hư hỏng, xuống cấp của công trình và yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm sửa chữa, thực hiện trách nhiệm bảo hành theo đúng Điều 36 Nghị định số 46/2015 của Chính phủ.

"Các đơn vị cần kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa khắc phục của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp dự án. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện sửa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết của nhà thầu thi công trong thời gian bảo hành. Xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm", Tổng cục Đường bộ yêu cầu.

Đối với dự án BOT có thu phí tùy theo mức độ vi phạm, các Sở Giao thông Vận tải, cục quản lý đường bộ có thể kiến nghị xử lý hành chính; giảm chi phí bảo trì; kiến nghị dừng thu phí; xử lý vi phạm hợp đồng.

Với các dự án đầu tư công, dự án BT, dự án khác, kiến nghị chủ đầu tư, ban Quản lý dự án xử lý nhà thầu, thu bảo lãnh, giảm hoặc thu tiền bảo hành theo hợp đồng; cấm nhà thầu tham gia đấu thầu trong một thời hạn; đưa vào đánh giá hạn chế về năng lực khi tổ chức lựa chọn nhà thầu; kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xử lý chủ đầu tư; giảm, giãn khi xét giao làm chủ đầu tư.

Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước, các đơn vị phải báo cáo trung thực về chất lượng công trình khi hết thời gian bảo hành, chịu trách nhiệm về nội dung chất lượng mà mình đã báo cáo, kiến nghị đồng ý hết bảo hành hoặc không chấp nhận xác nhận hết bảo hành. Kiên quyết không kiến nghị và không xác nhận hết bảo hành công trình đối với trường hợp hết thời hạn bảo hành mà công trình có hư hỏng, khiếm khuyết.