20:46 19/03/2009

Dừng thực hiện thí điểm nghiệp vụ option tiền đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại dừng thực hiện thí điểm nghiệp vụ option (quyền chọn) tiền đồng

Ngày 18/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại dừng thực hiện thí điểm nghiệp vụ option (quyền chọn) tiền đồng kể từ 23/3 tới.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã dự thảo thông tư về giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối hướng dẫn Nghị định 160/2006/NĐ-CP và thay thế Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN về giao dịch hối đoái.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại đã được cho phép thực hiện thí điểm nghiệp vụ quyền chọn giữa VND và ngoại tệ phải chấm dứt việc thực hiện nghiệp vụ này.

Các hợp đồng quyền chọn giữa VND và ngoại tệ đã ký trước ngày 23/3/2009 vẫn được thực hiện như đã ký kết.

Trước đó, ngày 18/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có công văn số 1819/NHNN-QLNH về việc chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ.

Công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối không được sử dụng kết hợp các công cụ phái sinh nhằm mục đích mua bán USD giao ngay với tỷ giá cao hơn trần biên độ do Ngân hàng Nhà nước quy định.