14:14 21/11/2008

Được hải quan ưu tiên với chương trình “Thương nhân ưu tiên đặc biệt”

Thúy Nhung

Chương trình thí điểm “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” vừa được ngành hải quan giới thiệu tới các doanh nghiệp

Mọi thương nhân có nhu cầu đều có thể đăng ký để trở thành “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” để hưởng lợi ích từ việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan hiện tại.
Mọi thương nhân có nhu cầu đều có thể đăng ký để trở thành “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” để hưởng lợi ích từ việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan hiện tại.
Chương trình thí điểm “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” vừa được ngành hải quan giới thiệu tới các doanh nghiệp.

Đây là một chương trình nằm trong kế hoạch tổng thế cải cách hiện đại hóa ngành hải quan, do Tổng cục Hải quan thực hiện.

Ông Lê Văn Ninh, thành viên Ban Cải cách hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan) cho biết chương trình "Thương nhân ưu tiên đặc biệt" (AEO - Authorised Economic Operator) là một nội dung quan trọng trong mối quan hệ giữa hải quan và doanh nghiệp, thuộc khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu. Thực hiện chương trình này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hải quan và doanh nghiệp.

Cũng theo ông Ninh, đây là chương trình mới được hải quan các nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển như Nhật Bản, Úc… tiếp cận và triển  khai  trong năm 2007. Chương trình này cũng có tên gọi khác nhau và được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng nước.

Ở Việt Nam, chương trình “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” của hải quan sẽ được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ nay đến tháng 12/2009, Tổng cục Hải quan sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao để triển khai thí điểm.

Giai đoạn 2 từ tháng 1-12/2010, sẽ mở rộng thí điểm đối với cả các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan thủ công.

Cũng theo vị đại diện này, mọi thương nhân có nhu cầu đều có thể đăng ký để trở thành “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” để hưởng lợi ích từ việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan hiện tại.

Khi được công nhận là “Thương nhân ưu tiên đặc biệt”, doanh nghiệp sẽ được giải phóng hàng hóa dựa trên thông tin tối thiểu cần thiết để xác định hàng hóa và cho phép hoàn thành khai báo hải quan sau đó. Doanh nghiệp còn được thông quan hải quan tại trụ sở của mình hay địa điểm khác mà Tổng cục Hải quan cho phép.

Doanh nghiệp có chứng nhận “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” cũng sẽ nhận được sự đối xử ưu đãi hơn, kể cả trong việc kiểm tra hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu và nhập khẩu cũng như ít bị kiểm tra chứng từ thương mại và hải quan hơn.

Các container xuất khẩu cũng ít bị lựa chọn để kiểm tra an ninh xuất khẩu ở Việt Nam trước yêu cầu của các cơ quan hải quan nước ngoài.

Doanh nghiệp còn được hoàn thành thủ tục thông quan trên cơ sở sử dụng tờ khai điện tử một tháng một lần cho tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu thường xuyên với cùng một đối tác, cùng một loại hình xuất nhập khẩu và hàng hóa đã được giải phóng theo các tờ khai tạm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có chứng nhận “Thương nhân ưu tiên đặc biệt” còn được thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần; được sử dụng hình thức đảm bảo bằng tín chấp để thực hiện nghĩa vụ về thuế.