10:43 03/11/2007

Dược Hậu Giang chia thưởng cổ phiếu

H.Vũ

Dược Hậu Giang thông báo công ty sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1

Trong quý 3/2007, Dược Hậu Giang đạt doanh thu 308,691 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,986 tỷ đồng.
Trong quý 3/2007, Dược Hậu Giang đạt doanh thu 308,691 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,986 tỷ đồng.
Vào 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để chia thưởng cổ phiếu.

Theo đó, Dược Hậu Giang sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (sở hữu 1 cổ phiếu được thưởng thêm 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng. Công ty cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm.

Được biết, công ty cũng vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2007 với doanh thu đạt 308,691 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,986 tỷ đồng.