07:00 05/06/2007

Dược Hậu Giang phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu

Tú Uyên

Sau đợt đấu giá 2 triệu cổ phiếu lần này, vốn điều lệ của DHG dự kiến sẽ đạt 200 tỷ đồng trong năm 2007

Biểu tượng của Dược Hậu Giang.
Biểu tượng của Dược Hậu Giang.
Trong tháng 6/2007, Công ty Dược Hậu Giang (DHG) sẽ phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu.

Mục tiêu của đợt phát hành này là nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP; đầu tư vào hệ thống phân phối; chuẩn bị mặt bằng cho dự án xây dựng nhà máy mới; cơ cấu lại nguồn vốn và tài trợ vốn lưu động của công ty.

Dự kiến khối lượng vốn huy động từ đợt phát hành này khoảng 292 tỷ đồng và hoàn thành vào cuối tháng 7/2006.

Trong số 2 triệu cổ phiếu phát hành lần này, 800.000 cổ phiếu sẽ được đấu giá công khai ra công chúng vào ngày 20/6 với giá khởi điểm: 216.000 đồng/cổ phần (thời gian đăng ký tham dự đấu giá và đặt cọc mua cổ phiếu từ 4/6 - 15/6/2007); 666.000 cổ phiếu sẽ bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 12 quyền mua sẽ được quyền mua 1 cổ phần phát hành thêm với giá 45.000 đồng/cổ phần). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày chốt danh sách hưởng quyền là 11/6.

Phần 134.000 cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên chủ chốt với giá bán 45.000 đồng/cổ phần (hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm); và phần 400.000 cổ phiếu còn lại dành cho nhà đầu tư chiến lược với giá bán bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 9 phiên giao dịch liền trước ngày đấu giá.

Kết thúc tài khóa năm 2006, doanh thu thuần của DHG đạt 868 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2005; tỷ lệ cổ tức thực chia là 25% (2.500 đồng/cổ phần.

Dự kiến trong năm 2007, doanh thu DHG đạt 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức là 25% (2.500 đồng/cổ phần), trong đó 15% chi trả bằng tiền mặt, 10% còn lại chi trả bằng cổ phiếu.

Quý I/2007, lợi nhuận sau thuế của DHG là 29,2 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch. Doanh thu 4 tháng đầu năm đạt 350 tỷ đồng, tăng 48% so cùng kỳ năm 2006, đạt 33% kế hoạch năm 2007.

Như vậy, sau đợt đấu giá 2 triệu cổ phiếu lần này, vốn điều lệ của DHG dự kiến sẽ đạt 200 tỷ đồng trong năm 2007. Mục tiêu của DHG đến năm 2010 là tốc độ tăng trưởng không dưới 25%/năm và giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam.