09:19 09/01/2008

Dược phẩm Cửu Long bị phạt 50 triệu đồng

H.Vũ

Lại có thêm một công ty bị xử phạt do đã chào bán và phân phối chứng khoán sai quy định

Ngày 8/1, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long do đã chào bán và phân phối chứng khoán sai quy định.

Cụ thể: theo căn cứ kết quả giám sát các công ty đại chúng, qua xem xét hồ sơ chào bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, từ tháng 4/2007 đến tháng 9/2007, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng và thực hiện phân phối chứng khoán không đúng với quy định, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.