14:43 02/01/2008

Được truy lĩnh lương theo mức tăng tối thiểu

Để áp dụng mức tăng lương tối thiểu mới, các doanh nghiệp có lộ trình đến hết quý 1/2008

Theo quy định, sau tháng 3/2008, các đơn vị phải hoàn thiện thang, bảng lương mới.
Theo quy định, sau tháng 3/2008, các đơn vị phải hoàn thiện thang, bảng lương mới.
Để áp dụng mức tăng lương tối thiểu mới, các doanh nghiệp có lộ trình đến hết quý 1/2008.

Đó là thông tin từ Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM) Nguyễn Thị Dân ngày 1/1.

Hiện tại, nhiều đơn vị chưa kịp xây dựng thang, bảng lương mới nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến tình hình trả lương cho người lao động.

Theo quy định, sau tháng 3/2008, các đơn vị phải hoàn thiện thang, bảng lương mới và nếu các tháng trước đó, doanh nghiệp vẫn trả theo mức lương tối thiểu cũ thì khi triển khai mức lương tối thiểu mới, người lao động sẽ được truy lĩnh mức lương đã điều chỉnh tính từ ngày 1/1/2008.

* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các doanh nghiệp mà người lao động có thu nhập thấp, chưa có tổ chức công đoàn, lợi ích của người lao động chưa được bảo đảm để giám sát việc thực hiện việc trả lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2008.

Mặc dù Chính phủ yêu cầu việc trả lương mới phải được thực hiện đúng thời hạn, chậm nhất là trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sẽ có nhiều đơn vị, doanh nghiệp không triển khai kịp.