09:55 23/04/2008

Được vay xuất khẩu lao động tối đa 30 triệu đồng

Nguyễn Hoài

Người đi xuất khẩu lao động được vay đến 30 triệu đồng/người không phải thế chấp tài sản

Ngày 21/4, Ngân hàng Chính sách xã hội đã có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn đối với đối tượng chính sách.

Mức vay tối đa theo nhu cầu vay vốn nhưng không vượt quá mức tối đa do Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hiện nay là 30 triệu đồng/người.

Đối tượng vay vốn không phải thế chấp tài sản nhưng phải gia nhập và là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn sinh sống, được tổ này bình xét và đề nghị cho vay.

Thời hạn vay theo hợp đồng lao động; vốn vay được sử dụng để chi trả các chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết.
Lãi suất cho vay được áp dụng theo lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng quyết định từng thời kỳ và mức hiện nay là 0,65%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.