13:58 05/10/2011

Dược Viễn Đông thông báo chấm dứt hoạt động

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Diễn biến giá cổ phiếu DVD trên HSX trước khi ngừng giao dịch.
Diễn biến giá cổ phiếu DVD trên HSX trước khi ngừng giao dịch.
Ngày 4/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM báo cáo về việc nhận được thông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HSX) do bà Nguyễn Thị Thanh Huế - đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã ký gửi ngày 30/9/2011.
 
Dược Viễn Đông có vốn điều lệ 119,1 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 411 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM từ ngày 22/12/2009 và bị hủy giao dịch từ ngày 5/9 do công ty này liên tục vi phạm công bố thông tin định kỳ theo quy định tại khoản 1.1 và khoản 1.2.4 mục II; khoản 1.2, khoản 1.3 và khoản 6 mục IV theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC và vi phạm công bố thông tin bất thường theo quy định tại khoản 2.1.2 c và 2.1.1 e mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính. Ngày giao dịch cuối cùng trên HSX là ngày 1/9/2011.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huế - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc DVD do không thực hiện công bố các thông tin định kỳ và bất thường về hoạt động của DVD theo quy định tại Khoản 1.2.4 Mục II; Khoản 1.2, Khoản 1.3 và Khoản 6 Mục IV; Điểm e Khoản 2.1.1 và Điểm c Khoản 2.1.2 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thông báo này được Bưu cục Phú Nhuận chuyển hoàn lại.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã cử cán bộ đến trụ sở của DVD tại số 411 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, nhưng DVD không còn hoạt động tại trụ sở này và điện thoại của Công ty cũng không liên lạc được và yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Huế đến trụ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để chấp hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và tuân thủ các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.      

Được biết, ngày 24/8/2011, HSX đã nhận được công văn của Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) thông báo Ngân hàng ANZ đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DVD và Tòa án nhân dân Tp.HCM đã thụ lý đơn vào ngày 10/5/2011 và ban hành Quyết định số 426/2011/QĐ-MTTPS ngày 5/8/2011 cho phép mở thủ tục phá sản đối với công ty này.