13:19 31/05/2014

Đường Mặt Trời nâng tỷ lệ nắm giữ tại Bibica lên hơn 21%

Hà Anh

Đường Mặt Trời đã mua 172.390 cổ phiếu và đã bán ra 4.110 cổ phiếu BBC, nâng tỷ lệ nắm giữ tại BBC lên 21,09% vốn tại BBC

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE).

Theo đó, ngày 29/5, Đường Mặt Trời đã mua 172.390 cổ phiếu và đã bán ra 4.110 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ từ 3.084.650 cổ phiếu, chiếm 20% lên 3.252.930 cổ phiếu, chiếm 21,09% vốn tại BBC. Mục đích của việc mua bán này là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Như vậy, từ đầu năm tới nay Đường Mặt Trời đã liên tục mua vào cổ phiếu BBC. Cụ thể: ngày 13/2 đã mua 160.450 cổ phiếu BBC; ngày 14/2 đã mua 189.000 cổ phiếu BBC; ngày 21/2 đã mua 185.800 cổ phiếu BBC; ngày 25/3 đã mua 80.320 cổ phiếu BBC, ngày 17/4 đã mua 158.600 cổ phiếu BBC; ngày 6/5 đã mua 146.540 cổ phiếu BBC.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2014 đạt 226,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 11,45 tỷ đồng - tăng mạnh so với mức 4,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. EPS quý 1 đạt 743 đồng.