19:11 29/12/2009

DVD trả cổ tức 25% bằng tiền

N.Anh

Ngày 28/1/2010, DVD sẽ tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá

Phối cảnh kiến trúc tòa nhà văn phòng của DVD tại Tp.HCM.
Phối cảnh kiến trúc tòa nhà văn phòng của DVD tại Tp.HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 11/1/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 13/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE).

Theo đó, ngày 28/1/2010, DVD sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá (2.500 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tại khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông - số 411 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DVD vào các ngày 12, 13, 14/1/2010.