14:03 22/07/2013

DVSC bị phạt 340 triệu đồng và đình chỉ môi giới

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt.<br>
Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC).

Theo đó, DVSC bị phạt tiền 60 triệu đồng do không công bố thông tin về báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2012; Phạt tiền 85 triệu đồng do chưa thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh Hà Nội; Phạt tiền 70 triệu đồng do thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán khi chưa báo cáo và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  Phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng vay chứng khoán khi chưa có quy định của Bộ Tài chính.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với DVSC là 340 triệu đồng. Ngoài ra, DVSC bị đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán trong thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 2/8.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính, DVSC phải công bố quyết định xử phạt trên website của DVSC; đồng thời phải thông báo cho khách hàng về việc DVSC sẽ thực hiện tất toán, chuyển tài khoản cho khách hàng nếu khách hàng có yêu cầu, thời hạn nhận yêu cầu của khách hàng đến hết ngày 28/7/2013.

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu DVSC không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán, không được ký mới/gia hạn các hợp đồng có liên quan đến nghiệp vụ môi giới; Thực hiện tất toán, chuyển tài khoản các hợp đồng đã ký với khách hàng theo yêu cầu của khách hàng (nếu có).

Đồng thời phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phương án khắc phục các vi phạm liên quan tới nghiệp vụ môi giới và tình hình thực hiện phương án.