23:56 08/03/2009

DVSC xin rút nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán

T.Uyên

DVSC vừa gửi thư cho các cổ đông xin ý kiến về việc “Rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành ra khỏi hoạt động kinh doanh”

Với vốn điều lệ 250 tỷ đồng hiện nay, DVSC chưa thể thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh như trong giấy phép đã được cấp.
Với vốn điều lệ 250 tỷ đồng hiện nay, DVSC chưa thể thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh như trong giấy phép đã được cấp.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) vừa gửi thư cho các cổ đông xin ý kiến về việc “Rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành ra khỏi hoạt động kinh doanh”.

DVSC được cấp phép hoạt động tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 18 của Nghị định 14/2007/NĐ-CP, để thực hiện tất cả các nghiệp vụ, công ty phải có vốn pháp định là 300 tỷ đồng.

Như vậy, với vốn điều lệ 250 tỷ đồng hiện nay, DVSC chưa thể thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh như trong giấy phép đã được cấp.

Theo ông Thái Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DVSC, xét trong điều kiện thị trường chứng khoán hiện nay, DVSC thấy chưa cần thiết tăng vốn lên 300 tỷ đồng và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán cũng chưa mang lại hiệu quả.

Vì lý do này, Hội đồng Quản trị DVSC nhất trí xin ý kiến cổ đông xin rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành ra khỏi hoạt động kinh doanh của công ty.