08:42 19/08/2011

DXG được chào bán 16 triệu cổ phiếu tăng vốn

Mai Anh

DXG sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 16:10 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2011, DXG dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng.
Năm 2011, DXG dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng và Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HSX) thông báo đã được Ủy ban chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 16 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Trong đó, DXG sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 16:10 (16 cổ phiếu sẽ được mua 10 cổ phiếu mới); 800.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với cùng giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu và 5,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông bên ngoài với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị đợt chào bán là 160 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán do ủy ban chứng khoán cấp. Kết thúc đợt chào bán, DXG sẽ nâng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của DXG đạt 37,85 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 118,72 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 11,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 40,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 2.531 đồng, EPS quý 2 chỉ đạt 713 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 20%.