18:04 21/06/2010

DXG được chào bán 8 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 8 triệu cổ phiếu ra công chúng cho DXG

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HOSE).
 
Theo đó, DXG được phép chào bán 8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 7,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 400.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.
        
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, DXG phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh có vốn điều lệ thực góp là 80 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.