09:10 29/09/2011

DXG giải ngân hơn 100 tỷ đồng vào dự án Phú Gia Hưng

Hà Anh

DXG báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2010 để tăng vốn từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HSX) báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2010.

Theo đó, DXG đã phát hành 8 triệu cổ phiếu cho cổ đông và cán bộ công nhân viên để tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, tổng số tiền thu ròng đạt 81,86 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, công ty sẽ đầu tư toàn bộ số tiền trên cho dự án chung cư Phú Gia Hưng trong năm 2010 là 30 tỷ đồng và 52 tỷ đồng trong năm 2011.

Tuy nhiên, do kết quả chào bán cổ phiêu kết thúc vào ngày 30/8/2010 là thời điểm cuối năm, bên cạnh đó việc lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian. Nên năm 2010, công ty đã không giải ngân theo đúng tiến độ đã đăng ký. Tính từ ngày 30/8/2010 đến ngày 31/12/2010, DXG mới giải ngân được 5 tỷ đồng.

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 21/9/2011, DXG đã giải ngân được 98 tỷ đồng vào Phú Gia Hưng, bao gồm 76 tỷ đồng còn lại từ đợt chào bán và các nguồn vốn khác.

Dự án chung cư Phú Gia Hưng tại phường 15, quận Gò Vấp, Tp.HCM có quy mô 15 tầng, hiện đang triển khai và đã hoàn thiện tầng 11. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối quý 2/2012.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của DXG đạt 117,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 55,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 50,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 40,5 tỷ đồng; EPS đạt 2.531 đồng.

Năm 2011, DXG đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng; cổ tức 20%.