08:33 05/10/2011

DXG lập công ty phát triển nhà giá thấp

Hà Anh

DXG thông qua phương án góp vốn thành lập công ty phát triển nhà giá thấp. Thời gian thực hiện triển khai từ quý 4/2011

Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
DXG lập công ty phát triển nhà giá thấp - Ảnh 1Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Đất Xanh (mã DXG-HSX) thông qua việc đầu tư dự án và góp vốn vào công ty mới.

Theo đó, công ty đã thông qua kế hoạch đầu tư dự án Khoa Nguyên, tại huyện Bến Cát, Bình Dương  quy mô 100 ha. Trong đó, 20,4 ha đã đền bù và 80 ha chưa đền bù. Giá mua đất không quá 600.000 đồng/m2.

Đồng thời, thông qua phương án góp vốn thành lập công ty phát triển nhà giá thấp với vốn điều lệ dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện triển khai từ quý 4/2011.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh...

Trước đó, DXG thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 30% bằng tiền sang ngày 15/12 thay vì ngày 30/8/2011 như đã công bố do chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc miễn thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức.