01:34 02/01/2009

DXP trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Thu Thủy

Ngày 11/2/2009, DXP sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DXP kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DXP kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 16/1/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP-HOSE).

Theo đó, ngày 11/2/2009, DXP sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - số 15 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DXP vào những ngày 15, 16 và 19/1/2009.