09:54 24/09/2009

DZM trả cổ tức 16% bằng tiền

N.Anh

Ngày 16/11, DZM sẽ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 với tỷ lệ 16%

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DZM từ cuối thánh 7/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DZM từ cuối thánh 7/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 15/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX).

Theo đó, ngày 16/11/2009, DZM sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng và tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 với tỷ lệ 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An - số 3 đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dzĩ An, Bình Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DZM vào các ngày 14, 15 và 16/10/2009.