00:27 13/11/2009

E-Land mua thêm 6 triệu cổ phiếu TCM

Lan Ngọc

Công ty Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM, HOSE) phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược E-Land

Qua lần phát hành này, E-Land đã nắm giữ tổng số hơn 16 triệu cổ phiếu và sở hữu gần 40% vốn điều lệ TCM.
Qua lần phát hành này, E-Land đã nắm giữ tổng số hơn 16 triệu cổ phiếu và sở hữu gần 40% vốn điều lệ TCM.
Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM, HOSE) thông báo kết quả phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Công ty E-Land Asia Holdings (Singapore) thuộc Tập đoàn E-Land (Korea).

Đợt phát hành này thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2009. Theo đó, TCM đã hoàn tất việc phát hành và tăng vốn điều lệ từ hơn 374 tỷ đồng lên hơn 434 tỷ đống. Từ sau khi cổ phần hóa (7/2006), công ty này tăng vốn điều lệ lên gần gấp 3 lần trong 3 năm, từ 160 tỷ đồng lên mức hiện nay.

Ngoài các đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, đây là lần thứ 2 TCM phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược E-Land. Hiện nay E-Land đã nắm giữ tổng số hơn 16 triệu cổ phiếu TCM, sở hữu gần 40% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ sở hữu gần như tối đa trong phạm vi cho phép của room đầu tư nước ngoài, E-Land không chỉ là cổ đông lớn mà còn trực tiếp tham gia tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của TCM.

Theo giới thiệu của TCM, E-Land Group là tập đoàn về thời trang và bán lẻ tại Hàn quốc, có nhiều kinh nghiệm giúp TCM phát triển ngành nghề truyền thống dệt may. Ngoài ra E-Land cũng còn tham gia kinh doanh nhiều lĩnh vực có khả năng phát triển cao trong tương lai như bất động sản, ... nên sẽ có điều kiện khai thác tối đa quỹ đất cũng như các tiềm lực khác của TCM.