06:50 13/06/2007

EC hỗ trợ Việt Nam 160 triệu Euro

Thành Nam

Việt Nam vừa ký thỏa thuận ghi nhớ với EC về những ưu tiên trong hỗ trợ phát triển của EC dành cho Việt Nam, giai đoạn 2007-2010

Chiến lược mới của EC là chỉ hỗ trợ vào số ít các lĩnh vực then chốt của Việt Nam - Ảnh: Ngọc Quỳnh.
Chiến lược mới của EC là chỉ hỗ trợ vào số ít các lĩnh vực then chốt của Việt Nam - Ảnh: Ngọc Quỳnh.
Việt Nam vừa ký thỏa thuận ghi nhớ với EC về những ưu tiên trong hỗ trợ phát triển của EC dành cho Việt Nam, giai đoạn 2007-2010.

Theo thỏa thuận được ký vào ngày 12/6 tại Hà Nội, giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và Đại sứ Ủy ban Châu Âu (EC) tại Việt Nam Markus Cornaro, thì EC dành cho Việt Nam 160 triệu Euro để hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xẽ hội 2006-2010 và chiến lược hội nhập kinh tế của Việt Nam.

Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và EC nhằm vào chương trình đầu tiên của hai chương trình hợp tác định hướng để thực thi chiến lược của EC giai đoạn 2007 – 2013 đối với Việt Nam. Mục tiêu bao trùm của chiến lược này là hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực giảm nghèo theo phương cách bền vững.

Thông qua việc chuyển 80% ngân sách tài trợ vào ngân sách của Việt Nam và tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, EC dự định đóng góp cho việc tăng chất lượng và hiệu quả tài trợ tại Việt Nam.

Theo thông báo của EC, trong giai đoạn 2007 - 2013, khoản ngân sách 304 triệu Euro được dành riêng để tài trợ cho Việt Nam trong việc thực thi chiến lược đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010.