23:36 17/01/2014

EIB đã chi hơn 78 tỷ mua hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

EIB đã mua được 6,09 triệu cổ phiếu với giá giao dịch bình quân 12,853 cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) thông báo đã mua lại 6,09 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 18/12/2013 đến ngày 16/1/2014.

Cụ thể, EIB đăng ký mua tối thiểu 330.000 cổ phiếu và tối đa 11 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua được 6,09 triệu cổ phiếu với giá giao dịch bình quân 12.853 cổ phiếu.

Như vậy, EIB đã chi ra hơn 78 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên. Nguồn để mua lại từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tại thời điểm 30/6/2013.

Trước đó, Hội đồng Quản trị EIB thông qua chủ trương mua lại 61.776.145 cổ phiếu tương ứng 5% số lượng cổ phần phổ thông làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn mua lại là từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian nắm giữ cổ phiếu quỹ tối thiểu là 6 tháng, tối đa là 5 năm.