09:41 14/10/2010

EIB: VCB chưa bán được 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký

Nguyễn Hoàng

VCB cho biết chưa bán được số cổ phiếu trên do thị trường không thuận lợi

Báo cáo của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB-HOSE) cho biết vẫn chưa bán ra được cổ phiếu nào trong số 5 triệu cổ phiếu EIB của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam như đã đăng ký.

Nguyên nhân là do biến động giá của EIB không thuận lợi cho hoạt động bán ra khối lượng lớn như vậy. VCB hiện đang nắm giữ trên 72,11 triệu EIB, tương đương 8,19% vốn. Trước đó trong tháng 7 và tháng 8, VCB đã bán ra 5 triệu EIB.

Trong thời gian VCB đang ký bán EIB (từ 13/8-10/10), giá EIB dao động tăng nhẹ trong khoảng từ 15.700 đồng/cổ phiếu lên cao nhất 18.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 8/10, EIB chốt quyền thưởng cổ phiếu tỉ lệ 20% và hiện đang ở mức 14.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy VCB đã nắm giữ 5 triệu cổ phiếu để hưởng quyền nhận thưởng.