22:21 09/12/2010

ELC và DAG được chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hạ Vy

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho ELC và DAG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 646/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã ELC-HOSE) và cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 757/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE).

Theo đó, ELC được chào bán 7.175.000 cổ phiếu. Trong đó: 6.637.500 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 537.500 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 71,750 tỷ đồng.

Hiện tại, ELC có vốn điều lệ thực góp là 221,250 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội.

Trong khi đó, DAG được chào bán 2.500.000 cổ phiếu. Trong đó: 1.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 250.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên; 1.250.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Hiện tại DAG có vốn điều lệ thực góp là 100 tỷ đồng, trụ ở chính đặt tại Lô 1 - CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội.