11:07 21/04/2015

Elcom tăng mạnh mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2015

Thu Thủy

Elcom trình đại hội cổ đông kế hoạch tăng doanh thu năm 2015 tăng 108,1% so với 2014 lên 688 tỷ đồng

Cơ cấu doanh thu theo mục tiêu 2015 của Elcom.<br>
Cơ cấu doanh thu theo mục tiêu 2015 của Elcom.<br>
Ngày 24/4 tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông - Elcom (mã ELC-HOSE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với nhiều mục tiêu kinh doanh dự kiến tăng trưởng mạnh so với năm 2014.

Báo cáo tài chính của Elcom cho thấy, doanh thu thuần năm 2014 của công ty đạt trên 330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 62 tỷ đồng - tăng 93% so với năm 2013. Mức trả cổ tức bằng tiền đạt tỷ lệ 12%, cao hơn mức 8% năm 2013.

Tính đến cuối năm 2014, vốn chủ sở hữu của Elcom tăng 6% so với đầu năm lên gần 682 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 1.100 tỷ đồng - tăng 15%.

Năm 2014, Elcom ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt ở mảng kinh doanh giao thông vận tải với việc triển khai được những dự án có quy mô đầu tư lớn, trọng điểm và ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng hệ thống quản lý hành hải tàu biển VTS Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 175 tỷ đồng.

Trong mảng kinh doanh viễn thông, 2014 là năm có nhiều thay đổi liên quan tới tái cấu trúc, thay đổi tổ chức, định hướng phát triển của một số nhà mạng. Chính vì vậy, các dự án, hợp đồng kinh doanh trong thị trường này của Elcom năm 2014 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy nhiên, việc tiếp tục ký kết được các hợp đồng như hợp đồng cung cấp hệ thống truyền dẫn Viba cho MobiFone với giá trị hơn 137 tỷ đồng đã mở thêm cơ hội cho Elcom trong mảng thị trường viễn thông truyền thống.

Với triển vọng của thị trường truyền thống cũng như các mảng kinh doanh mới, Elcom dự kiến trình đại hội cổ đông kế hoạch tăng doanh thu năm 2015 tăng 108,1% so với 2014 lên 688 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mục tiêu lợi nhuận sau thuế cũng được nâng lên 76 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước.

Tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2015 được giữ ở mức 12%, đồng thời tại đại hội cổ đông ngày 24/4 tới, Công ty này trình cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% (100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới) với thời điểm dự kiến phát hành là quý 2 hoặc quý 3 năm nay.