08:38 01/12/2015

Em chủ tịch SSI muốn mua 5 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu SSI, chiếm 1,06% vốn điều lệ, từ ngày 3/12 đến ngày 31/12/2015

Từ ngày 1/9/2015, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100%.<br>
Từ ngày 1/9/2015, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100%.<br>
Ông Nguyễn Mạnh Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, em ruột ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SSI, đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,06% vốn điều lệ. Trước giao dịch, ông Hùng không sở hữu cổ phiếu nào trong khi đó ông Nguyễn Duy Hưng nắm giữ gần 1,79 triệu cổ phiếu, chiếm 0,38%.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/12 đến ngày 31/12/2015. Phương thức giao dịch là giao dịch thỏa thuận với Công ty TNHH Đầu tư NDH.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Nam, một người em khác của ông Hưng cũng đang nắm giữ 726.720 cổ phiếu SSI, chiếm 0,15%.

Công ty TNHH Đầu tư NDH, do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng đang nắm giữ trên 48,35 triệu cổ phiếu SSI, chiếm 11,32%. Tổ chức Daiwa Securities Group Inc đang là cổ đông lớn thứ 2 của SSI với tỷ lệ sở hữu 10,23% vốn cổ phần của công ty.

Được biết, tổng doanh thu hợp nhất quý 3/3015 của SSI đạt 361 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 960 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 142 tỷ đồng, lũy kế đạt gần 590 tỷ đồng.