05:48 11/07/2008

EPS khai trương chi nhánh Hà Nội

Nguyễn Hoài

Ngày 10/7, CTCK Gia Quyền (EPS) đã khai trương chi nhánh Hà Nội tại địa chỉ 156 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng

Ngày 10/7, CTCK Gia Quyền (EPS) đã khai trương chi nhánh Hà Nội tại địa chỉ 156 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng.

Chi nhánh này được thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ như: môi giới, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành, lưu ký, tư vấn tài chính, quản lý cổ đông...

Ông Trần Hoài Phương, Tổng giám đốc EPS cho biết, thời gian tới, công ty sẽ tập trung khai thác mảng dịch vụ tài chính doanh nghiệp, bao gồm: xác định giá trị doanh nghiệp; tư vấn cổ phần hóa, tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp...

Được biết, doanh thu từ khu vực khách hàng là các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vinatex hiện chiếm tới 20 - 30% tổng doanh thu của EPS.

EPS có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập Vinatex chiếm 22%, thể nhân góp vốn là cán bộ công nhân viên EPS chiếm 30% và phần còn lại thuộc về các thể nhân khác.

Dự kiến, hết năm 2008, EPS sẽ nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.