20:10 11/09/2009

Ernst & Young hỗ trợ xây dựng chuẩn mực kế toán bảo hiểm

Anh Quân

Chuẩn mực kế toán đang xây dựng sẽ điều chỉnh lớn về trích lập dự phòng, giá trị tài sản, lập báo cáo hoạt động kinh doanh

Ernst & Young giới thiệu chuẩn mực VAS 19 hợp đồng bảo hiểm - Ảnh: Anh Quân.
Ernst & Young giới thiệu chuẩn mực VAS 19 hợp đồng bảo hiểm - Ảnh: Anh Quân.
“Những chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, khi áp dụng vào ngành bảo hiểm có nhiều điểm không còn phù hợp”.

Đó là phát biểu của Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Phùng Đắc Lộc tại Hội thảo “Những thách thức lớn đối với doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong quá trình hội nhập”, do Công ty Kiểm toán Ernst & Young phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức ngày 11/9.

Giải thích cho nhận định trên, ông Lộc cho rằng vì ngành bảo hiểm thực hiện chu trình kinh doanh ngược, có doanh thu trước rồi mới thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường rủi ro. Vì vậy, việc hạch toán kế toán thường phát sinh những nghiệp vụ không thể theo chuẩn mực kế toán hiện hành, gây bất đồng quan điểm với các cơ quan kiểm toán.

Tại buổi hội thảo, đại diện Ernt & Young đã giới thiệu chuẩn mực VAS 19 hợp đồng bảo hiểm giải quyết được một số hạn chế trong chính sách kế toán hiện hành, trong khi đó hợp đồng đầu tư không được hạch toán theo VAS 19 mà theo nguyên giá.

Điều chỉnh quan trọng liên quan đến chế độ trích lập dự phòng lớn và dự phòng đảm bảo cân đối cho các khoản bồi thường không có trong hợp đồng; bù trừ các tài sản bảo hiểm với các khoản nợ bảo hiểm liên quan; bù trừ thu nhập hay chi phí…

Đối chiếu với thực tế, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư lớn vào chứng khoán trong thời gian qua, đã nảy sinh những khoản lỗ và dẫn đến trích lập dự phòng lớn.

“VAS 19 nghiêm cấm việc trích lập và ghi nhận khoản dự phòng để bồi thường trong tương lai, nếu các yêu cầu đòi bồi thường phát sinh từ các hợp đồng này không tồn tại tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính”, ông Jeff Malatskey, Tổng giám đốc phụ trách bảo hiểm Ernt & Young khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói.

Trong khi cấm áp dụng một số nghiệp vụ, VAS 19 cho phép điều chỉnh giảm giá trị của tài sản tái bảo hiểm; yêu cầu đánh giá việc ghi nhận các khoản nợ bảo hiểm tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính và phản ánh vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Theo ông Phùng Đắc Lộc, VAS 19 sẽ giúp công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, giải quyết được vấn đề hiện các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam đang gặp phải, đó là chế độ hai báo cáo, vừa để phù hợp với chuẩn mực Việt Nam, và phù hợp với yêu cầu của công ty mẹ.

Theo kế hoạch, VAS 19 dự kiến có thể sẽ được chính thức thực hiện vào năm 2013.