23:47 13/09/2008

EU xem xét giảm thuế chống bán phá giá vít thép của Việt Nam

Đặng Nguyễn

Ủy ban châu Âu (EC) quyết định tiến hành rà soát giữa kỳ việc áp thuế chống bán phá giá vít thép không gỉ xuất xứ từ Việt Nam

Ngày 12/9, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định tiến hành rà soát giữa kỳ việc áp thuế chống bán phá giá vít thép không gỉ xuất xứ từ Việt Nam.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhận được yêu cầu của Công ty Header Plan Co. Ltd, 100% vốn Đài Loan tại Việt Nam.

Trước đó, EU đã áp thuế chống bán phá giá 7,7% đối với vít thép xuất xứ từ Việt Nam từ ngày 20/11/2005 – 20/11/2010 đối với tất cả các công ty của Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này.

Trong quá trình rà soát giữa kỳ, nếu EU chấp nhận quy chế kinh tế thị trường cho Công ty Header Plan, hoặc xác định biên độ bán phá giá thấp hơn, thì EU có thể giảm mức thuế chống bán phá giá nêu trên.