15:35 24/03/2011

EVE dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%

Hà Anh

Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HOSE) công bố công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Sản phẩm của công ty EVE
Sản phẩm của công ty EVE
Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HOSE) công bố công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 19/3/2011 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam.

Theo đó, doanh thu năm 2010 đạt hơn 567,480 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 144,091 tỷ đồng; chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%. Việc phân phối này sẽ được trình xin ý kiến chấp thuận của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Hội đồng Quản trị thông qua việc trích lập quỹ Nghiên cứu và phát triển Khoa học và công nghệ với số tiền được trích lập là 14,4 tỷ đồng. Việ trích lập sẽ được thực hiện ngay sau khi có sự chấp thuận của Cục thuế Hà Nội.

Về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, EVE sẽ chi trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%. Việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho các cán bộ công nhân, Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh phương án phát hành với số lượng quyền mua là 410.000 quyền (1 quyền mua tương ứng với 1 cổ phiếu) cho cán bộ công nhân viên chủ chốt đã được thông qua năm 2010. Giá phát hành là 20.000 đồng x tỷ lệ pha loãng cổ phiếu. Thời gian phát hành sau khi xin được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán dự kiến vào tháng 7/2011.

Năm 2011, EVE đặt mục tiêu với doanh thu đạt 719 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng.

Ngày 16/4, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội.