23:49 27/08/2012

EVE lập công ty con tại Campuchia

Hà Anh

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 500 nghìn USD và nguồn vốn đầu tư là từ lợi nhuận chưa phân phối của EVE

Diễn biến giá cổ phiếu EVE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu EVE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HOSE) công bố nghị quyết về việc thành lập chi nhánh Công ty TNHH Everpia Cambodia tại Campuchia.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 500 nghìn USD, tương đương với 10 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư là từ lợi nhuận chưa phân phối của EVE.

Chi nhánh sẽ hoạt động kinh doanh, thực hiện quyền xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vự vải không dệt, vải lọc, nỉ, chăn, ga trải giường, gối, tủi ngủ, ba lô, túi sách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác. EVE bổ nhiệm ông Park Dong Hwan đứng đầu chi nhánh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thuần thuần quý 2 của công ty đạt 169,3 tỷ đồng, lũy kế đạt 303,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 24,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 38,7 tỷ đồng.