17:17 30/03/2009

EVN bán điện cho Campuchia

Bảo Anh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Điện lực Campuchia (EDC) vừa đóng dòng điện đường dây 220kV Châu Đốc - Takeo

Theo kế hoạch, những khu vực nhận điện sẽ bao gồm một số khu của Campuchia, trong đó có Thủ đô Phnom Penh.
Theo kế hoạch, những khu vực nhận điện sẽ bao gồm một số khu của Campuchia, trong đó có Thủ đô Phnom Penh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Điện lực Campuchia (EDC) vừa đóng dòng điện đường dây 220kV Châu Đốc - Takeo.

Công trình này nằm trong Hiệp định giữa hai Chính phủ ký từ tháng 3/2003 và Hợp đồng mua bán điện ký giữa EVN và EDC năm 2000 về việc bán điện cho Campuchia qua đường dây 220kV Châu Đốc - Takeo.

Theo thỏa thuận đã ký, EVN có trách nhiệm xây dựng các công trình đấu nối đến biên giới là trạm 220kV Châu Đốc và đường dây 220kV dài 26,51km từ trạm 220kV Châu Đốc đến biên giới.

Phía Campuchia chuẩn bị các công trình hạ tầng nhận điện từ phía Việt Nam gồm đường dây 220kV dài 50,13km từ biên giới đến Takeo, đường dây 220kV dài 45,75km từ Takeo đến Phnom Penh, trạm 220kV Takeo, trạm biến áp 220kV Tây Phnom Penh (200MVA). Công suất truyền tải lớn nhất qua đường dây này là 200MW, với sản lượng điện trung bình hàng năm từ 900 triệu kWh - 1,4 tỷ kWh.

Việc đóng dòng điện trên được xem là điều kiện đầu tiên để Việt Nam chính thức bán điện cho Campuchia. Theo kế hoạch, những khu vực nhận điện sẽ bao gồm một số khu của Campuchia, trong đó có Thủ đô Phnom Penh.