16:27 02/02/2009

EVN được trích tiền chênh lệch giá điện để khen thưởng

Anh Quân

Thủ tướng đã chính thức có ý kiến đối với khoản chênh lệch giá bán điện năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Vào tháng 10/2008, EVN đã có văn bản xin trích 1.002 tỷ đồng lợi nhuận năm 2007 để làm quỹ khen thưởng. Sự việc này lập tức đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Vào tháng 10/2008, EVN đã có văn bản xin trích 1.002 tỷ đồng lợi nhuận năm 2007 để làm quỹ khen thưởng. Sự việc này lập tức đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Thủ tướng đã chính thức có ý kiến đối với khoản chênh lệch giá bán điện năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, tập đoàn này chỉ được phép trích từ nguồn tiền nói trên khoảng 2 tháng lương để thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Tại công văn 129/TTg- KTTH, ban hành ngày 22/1, Thủ tướng chỉ đạo, chênh lệch giá thu được từ tăng giá điện, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quỹ dự phòng tài chính và chi khác (nếu có) theo quy định.

Sau đó, EVN được trích vào 2 quỹ phúc lợi và khen thưởng bằng 2 tháng lương thực hiện năm 2007, số còn lại được chuyển toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN trên cơ sở xem xét kết quả của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nội dung trên.

Trước đó, vào tháng 10/2008, EVN đã có văn bản xin trích 1.002 tỷ đồng lợi nhuận năm 2007 để làm quỹ khen thưởng. Sự việc này lập tức đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận vì trước đó, EVN liên tục kêu “lỗ” và thiếu tiền đầu tư công trình điện, đồng thời tập đoàn này cũng trình Bộ Công Thương phương án tăng giá điện mới.

Trong công văn gửi Liên bộ Tài chính - Bộ Công Thương, EVN xác định lợi nhuận trước thuế năm 2007 là 3.842 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả phần chênh lệch giá điện 2.763 tỷ đồng. EVN tính toán rằng để đầu tư các công trình điện đến năm 2015, tập đoàn vẫn còn thiếu đến gần 600 nghìn tỷ đồng.

Đề xuất của EVN, sau đó, đã bị Bộ Tài chính bác bỏ. Bộ này đề nghị EVN thực hiện theo đúng quy định của quyết định của Thủ tướng, phải chuyển toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá điện từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2007 vào vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước để phát triển các công trình điện. Số lợi nhuận còn lại, EVN thực hiện nộp ngân sách và phân phối theo các quỹ phúc lợi xã hội, quỹ khen thưởng theo quy định của Chính phủ.

Trở lại với văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ để xác định các khoản phải nộp của EVN là từ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 25/11/2008. Theo báo cáo này, số tiền chênh lệch giá bán điện năm 2007 của EVN lên tới 3.402,94 tỉ đồng, "vênh" khoảng 600 tỉ đồng so với con số 2.763 tỉ đồng EVN đã báo cáo trước đó.