09:18 01/09/2011

EVN Finance đăng ký "lướt sóng" TBC và đầu tư vào PPC

Hà Anh

Giao dịch thực hiện dự kiến từ ngày 6/9/2011 - 6/11/2011. Phương thức thực hiện giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện EVNFinance có vốn điều lệ là 2.500 tỷ đồng.
Hiện EVNFinance có vốn điều lệ là 2.500 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HSX) và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HSX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance).

Theo đó, EVN Finance, cổ đông lớn của TBC đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 1,57% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến sau giao dịch là 3.846.190 cổ phiếu, chiếm 6,06% vốn điều lệ, nhằm thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư và cơ cấu danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, EVN Finance, cổ đông lớn của PPC đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu (chiếm 1,53% vốn điều lệ), đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu (chiếm 0,61% vốn điều lệ).

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 42.602.930 cổ phiếu, chiếm 12,06% vốn điều lệ, nhằm thực hiện đầu tư và ủy thác đầu tư.

Giao dịch thực hiện dự kiến từ ngày 6/9/2011 - 6/11/2011. Phương thức thực hiện giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Được biết, EVNFinance là công ty có vốn góp từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (40% vốn điều lệ), Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (8,4% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (1,8% vốn điều lệ) và các cổ đông khác (49,8%).

Hiện, EVNFinance có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 434 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.