18:03 16/02/2009

EVN Finance được cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa xác nhận EVN Finance đã đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước

Ngày 16/2/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Theo đó, EVN Finance được hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;...

EVN Finance có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.