09:56 19/01/2009

EVN phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Nguyệt Anh

EVN vừa công bố đã phát hành thành công trái phiếu EVN đợt 1/2009 với giá trị 500 tỷ đồng

Tính đến nay, EVN đã phát hành thành công 8 đợt với trị giá là 6.000 tỷ VND trái phiếu. Nếu tính cả đợt phát hành đợt 1/2009 thì tổng cộng EVN đã phát hành 6.500 tỷ đồng.
Tính đến nay, EVN đã phát hành thành công 8 đợt với trị giá là 6.000 tỷ VND trái phiếu. Nếu tính cả đợt phát hành đợt 1/2009 thì tổng cộng EVN đã phát hành 6.500 tỷ đồng.
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố đã phát hành thành công trái phiếu EVN đợt 1/2009 với giá trị 500 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu trong tổng giá trị 4.000 tỷ đồng mà EVN được Bộ Tài chính cho phép phát hành trong giai đoạn 2008 – 2010.

Được biết, toàn bộ số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu đợt 1 lần này sẽ được EVN sử dụng để đầu tư cho các dự án: Thủy điện Bản Vẽ, A Vương, Sông Tranh 2, Sê San 4, Buôn Tuasrah, Buôn Kuôp, Srêpok 3, Đồng Nai 3-4, Sông Ba Hạ, An Khê Kanak, Huội Quảng, Bản Chát, Sơn La và Nhiệt điện Uông Bí MR-2.

Trái phiếu EVN đợt 1 có thời hạn 5 năm, lãi suất trả sau hàng năm và được tính trên cơ sở bằng lãi tham chiếu cộng lãi biên (lãi suất thả nổi). Lãi tham chiếu bằng lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng bình quân công bố tại Sở giao dịch trên địa bàn Hà Nội của 4 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, vào ngày tính lãi hàng năm. Lãi suất trần bằng lãi tham chiếu cộng lãi biên 2% năm.

Tính đến nay, EVN đã phát hành thành công 8 đợt với trị giá là 6.000 tỷ VND trái phiếu. Nếu tính cả đợt phát hành đợt 1/2009 thì tổng cộng EVN đã phát hành 6.500 tỷ đồng.

Trong toàn bộ giá trị 4.000 tỷ VND trái phiếu dự kiến phát hành giai đoạn 2008 – 2010, EVN đã chỉ định Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực là đơn vị tư vấn, bão lãnh phát hành; đại lý phát hành, thanh toán và quản lý trái phiếu.

Được biết, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực là công ty thành viên liên kết của EVN, có vai trò là đầu mối thu xếp vốn, quản lý dòng tiền, quản trị vốn và thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính cho EVN.