09:29 09/01/2009

EVN sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Đức Long

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ phát hành trái phiếu EVN đợt 1 với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng

Theo kế hoạch giai đoạn 2008 - 2010, EVN dự định sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng để tài trợ một phần cho các dự án thuộc EVN.
Theo kế hoạch giai đoạn 2008 - 2010, EVN dự định sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng để tài trợ một phần cho các dự án thuộc EVN.
Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, ngày 16/1/2009, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phát hành trái phiếu EVN đợt 1 với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch giai đoạn 2008 - 2010, EVN dự định sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng để tài trợ một phần cho các dự án thuộc EVN.

Các công trình dự kiến sử dụng vốn phát hành trái phiếu EVN 2008 là Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện A Vương, Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Sê San 4, Thủy điện Buôn Tuasrah, Thủy điện Buôn Kuôp, Thủy điện Srêpok 3, Thủy điện Đồng Nai 3-4, Thủy điện Sông Ba Hạ, Thủy điện An Khê Kanak, Thủy điện Huội Quảng, Thủy điện Bản Chát, Nhiệt điện Uông Bí MR-2 và Thủy điện Sơn La.