13:49 09/06/2008

EVN Telecom cổ phần hoá trong năm 2008

Hải Bằng

Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom) dự kiến sẽ tiến hành cổ phần hoá trong năm 2008

Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom) dự kiến sẽ tiến hành cổ phần hoá trong năm 2008.

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện EVN Telecom đang thực hiện các bước xác định giá trị doanh nghiệp và chọn phương thức bán cổ phần.

EVN Telecom đã đề nghị với EVN cho phép tiến hành bán đấu giá cổ phần chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trước, sau đó mới thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Hiện đã có 6 tập đoàn viễn thông lớn trên thế giới đặt vấn đề tham gia mua cổ phần của EVN Telecom. Sau cổ phần hoá, EVN Telecom sẽ là công ty mẹ với 5 công ty con.

Ba nhà máy điện thuộc EVN đã cổ phần hóa đang làm thủ tục để xin niêm yết cổ phiếu là Nhiệt điện Ninh Bình, Nhiệt điện Bà Rịa, Thủy điện Thác Mơ.