07:30 04/07/2008

Eximbank bảo hiểm tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Eximbank thông báo dành 2.000 tỷ đồng để tài trợ và bảo hiểm tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, Eximbank có sản phẩm chiết khấu bằng ngoại tệ đối với bộ chứng từ hàng xuất với mức lãi suất 8,4%/năm, thu nợ bằng ngoại tệ và sản phẩm cho vay VND với lãi suất 8,4%/năm.
Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, Eximbank có sản phẩm chiết khấu bằng ngoại tệ đối với bộ chứng từ hàng xuất với mức lãi suất 8,4%/năm, thu nợ bằng ngoại tệ và sản phẩm cho vay VND với lãi suất 8,4%/năm.
Ngày 3/7, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo dành 2.000 tỷ đồng để tài trợ và bảo hiểm tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông qua các sản phẩm tín dụng và các công cụ bảo hiểm tỷ giá.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, Eximbank có sản phẩm chiết khấu bằng ngoại tệ đối với bộ chứng từ hàng xuất với mức lãi suất 8,4%/năm, thu nợ bằng ngoại tệ và sản phẩm cho vay VND với lãi suất 8,4%/năm.

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, các sản phẩm mới của Eximbank gồm cho vay với lãi suất 8,4%/năm áp dụng cho doanh nghiệp chịu rủi ro về tỷ giá; cho vay USD và Eximbank bảo hiểm rủi ro tỷ giá theo hợp đồng kỳ hạn, hoặc theo theo hợp đồng quyền lựa chọn, hoặc theo hợp đồng tỷ giá cố định.

Ngân hàng cũng cung ứng các dịch vụ bảo hiểm tỷ giá, các loại ngoại tệ so với VND thông qua việc tái bảo hiểm trên thị trường quốc tế.

Được biết, Eximbank hiện có vốn chủ sở hữu lên đến 12.633 tỷ đồng - lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.