22:43 30/07/2019

Eximbank báo lợi nhuận sụt giảm 30%

Minh Vui

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt mức 651 tỷ, sụt giảm 30%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (EIB) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2019.

Trong kỳ này, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 834,5 tỷ đồng, gần bằng cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động dịch vụ cũng mang lại lãi thuần tương đương kỳ này năm trước với 79 tỷ đồng.

Trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 20,2 tỷ, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước thì được hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động khác bù đắp lại với mức tăng đều trên 108%. Ngoài ra, ngân hàng còn được hoàn nhập hơn 36,3 tỷ dự phòng rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên, do chi phí hoạt động trong kỳ tăng 17% lên 745,6 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế vẫn giảm hơn 61 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 300,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt mức 651 tỷ, giảm 30%.

Tổng tài sản có của Eximbank tính tới cuối quý 2/2019 đạt 159.600 tỷ, tăng thêm 6.975 tỷ trong vòng nửa đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 105.974 tỷ, dư nợ này chỉ tăng gần 2% trong vòng 6 tháng.

Tiền gửi của khách hàng chiếm 129.257 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đã được giảm mạnh từ 16.011 tỷ xuống còn 10.260 tỷ cuối tháng 6 vừa qua.

Về nợ xấu, nợ xấu của EIB hiện ở mức 1.875 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm, tương đương tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,7%.

Đến nay ngân hàng này vẫn chưa chốt được kế hoạch kinh doanh năm 2019 do chưa tổ chức được đại hội đồng cổ đông thường niên. Ngày 21/6 vừa qua EIB đã tiến hành đại hội lần thứ 2 song vẫn chưa thành công do không đủ tỷ lệ thông qua quy chế tiến hành họp theo quy định.