10:11 07/08/2013

Eximbank bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) công bố bổ nhiệm lãnh đạo cao cấp

Giao dịch tại Eximbank.<br>
Giao dịch tại Eximbank.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) công bố bổ nhiệm lãnh đạo cao cấp.

Theo đó, ông Lê Anh Tú - Giám đốc khu vực Eximbank miền Bắc kiêm Giám đốc chi nhánh Eximbank Long Biên, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách khu vực Eximbank miền Bắc kiêm chức danh Giám đốc chi nhánh Eximbank Long Biên.

Đồng thời, bổ nhiệm bà Đỗ Bích Vân - Giám đốc khu vực Eximbank miền Trung, Tây Nguyên kiêm Giám đốc chi nhánh Eximbank Đà Nẵng, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách khu vực Eximbank miền Trung, Tây Nguyên kiêm nhiệm chức danh Giám đốc chính nhánh Eximbank Đà Nẵng.

Hai quyết định có hiệu lực từ ngày 6/8/2013.

Như vậy, Ban điều hành của Eximbank sẽ có 12 thành viên gồm: ông Trương Văn Phước - Tổng giám đốc; và các Phó tổng giám đốc khác gồm: ông Trần Tấn Lộc, ông Tô Nghị, ông Nguyễn Quốc Hương, ông Đào Hồng Châu, bà Đinh Thị Thu Thảo, ông Kenji Kuroki, ông Nguyễn Thanh Nhung, bà Văn Thái Bảo Nhi, ông Mitsuaki Shiogo, bà Bùi Đỗ Bích Vân và ông Lê Anh Tú.