22:06 20/12/2013

Eximbank chính thức có Tổng giám đốc

Hà Anh

Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hương giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 20/12

Ông Hương sinh năm 1971, có học vị thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế 
Tp.HCM. Ông công tác tại Eximbank từ năm 1993 tại phòng tín dụng cho đến
 đầu năm 2005.
Ông Hương sinh năm 1971, có học vị thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM. Ông công tác tại Eximbank từ năm 1993 tại phòng tín dụng cho đến đầu năm 2005.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) vừa thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hương, quyền Tổng giám đốc, giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 20/12.

Như vậy, ban điều hành của Eximbank có 14 thành viên gồm: ông Nguyễn Quốc Hương - Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc: ông Trần Tấn Lộc, ông Đào Hồng Châu, bà Đinh Thị Thu Thảo, ông Kenji Kuroki, ông Nguyễn Thanh Nhung, bà Văn Thái Bảo Nhi, ông Mitsuaki Shiogo, bà Bùi Đỗ Bích Vân, ông Lê Anh Tú, ông Hồ Hoàng Vũ, ông Lê Hải Lâm, ông Nguyễn Quang Triết và ông Cao Xuân Lãnh.

Ông Hương sinh năm 1971, có học vị thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM. Ông công tác tại Eximbank từ năm 1993 tại phòng tín dụng cho đến đầu năm 2005. Tháng 2/2006, ông Hương lên làm Phó tổng giám đốc của ngân hàng này.

Tại Eximbank, ông Nguyễn Quốc Hương đang có hơn 41.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,6% vốn điều lệ của ngân hàng. Ông được bổ nhiệm thay cho Tổng giám đốc Trương Văn Phước, sau khi ông Phước nhận nhiệm vụ mới là Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cuối tháng 8 vừa qua.