01:22 20/08/2009

Eximbank chính thức duyệt chủ trương niêm yết

Minh Đức

Ngày 19/8, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) thông qua nghị quyết về niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Dự kiến Eximbank sẽ là ngân hàng thứ 6 thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Dự kiến Eximbank sẽ là ngân hàng thứ 6 thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Ngày 19/8, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) thông qua nghị quyết chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã chính thức thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) trong năm 2009 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 28/7/2009, Eximbank thông báo tổ chức xin ý kiến cổ đông về kế hoạch trên. Kết quả kiểm phiếu công bố ngày 19/8 cho thấy đa số cổ đông đều ủng hộ kế hoạch này với tỷ lệ 77,42%, ứng với 1.484 phiếu, 555.518.874 cổ phần; chỉ có 6 phiếu ứng với 32.622.850 cổ phần, chiếm 4,55% ý kiến biểu quyết “không đồng ý”; có 126 phiếu biểu quyết không hợp lệ ứng với 186.128 cổ phần, chiếm 0,26%.

Ngày 9/7/2009, Eximbank thông báo phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ phát hành thêm là hơn 1.580 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi phát hành là hơn 8.800 tỷ đồng. Đây cũng là mức vốn thuộc tốp đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay; và khi niêm yết, cổ phiếu Eximbank dự kiến sẽ là một trong những mã có giá trị vốn hóa hàng đầu trên thị trường.

Trên sàn niêm yết, Eximbank dự kiến sẽ là cổ phiếu ngân hàng thứ 6, sau ACB của Ngân hàng Á châu (sàn HNX), STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (HOSE), VCB của Ngân hàng Ngoại thương (HOSE), SHB của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (HNX) và CTG Ngân hàng Công thương (HOSE).

Trên thị trường OTC, cổ phiếu Eximbank cũng là một trong hai cổ phiếu ngân hàng (cùng với Ngân hàng Quân đội – MB) được giao dịch sôi động nhất trong thời gian qua.

Ngoài Eximbank, một số thông tin gần đây cũng đề cập đến khả năng 2 ngân hàng khác cũng sẽ niêm yết trên HOSE trong thời gian tới là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và MB.