17:32 03/09/2009

Eximbank chính thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết

Minh Đức

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Eximbank

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Theo thông tin đăng ký, Eximbank có vốn điều lệ 8.800.080.000.000 đồng, số lượng đăng ký niêm yết là 880.008.000 cổ phiếu phổ thông, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là tổ chức tư vấn niêm yết.

Ngày 1/9, HOSE đã nhận được hồ sơ liên quan của Eximbank. Nhiều khả năng ngân hàng này sẽ chính thức niêm yết trong tháng 9 này. Đây cũng là ngân hàng thứ 6 thực hiện niêm yết cổ phiếu, sau ACB của Ngân hàng Á châu (sàn HNX), STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (HOSE), VCB của Ngân hàng Ngoại thương (HOSE), SHB của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (HNX) và CTG Ngân hàng Công thương (HOSE).

Trước đó, ngày 19/8, Đại hội đồng cổ đông Eximbank cũng đã thông qua nghị quyết chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE với đa số cổ đông ủng hộ kế hoạch này.