09:07 29/03/2012

Eximbank cho vay cá nhân kinh doanh lãi suất 18%

Hoàng Giang

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) triển khai gói tín dụng hỗ trợ các hộ kinh doanh cá nhân với lãi suất 18%/năm

Gói tín dụng này sẽ ưu tiên và tập trung vào các tiểu thương, thương mại thuần túy.
Gói tín dụng này sẽ ưu tiên và tập trung vào các tiểu thương, thương mại thuần túy.
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) triển khai gói tín dụng hỗ trợ các hộ kinh doanh cá nhân với lãi suất 18%/năm.

Ngày 28/3, Eximbank công bố gói tín dụng trên với quy mô 1.000 tỷ đồng, dành riêng cho các hộ kinh doanh cá nhân vay vốn phát triển kinh doanh.

Thời gian cho vay tối đa là 6 tháng. Đối tượng là các khách hàng đăng ký kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh liên tục từ 3 năm trở lên, ưu tiên và tập trung vào các tiểu thương, thương mại thuần túy.

Lãi suất cho vay là 18%/năm, cố định trong 3 tháng, sau 3 tháng lãi suất cho vay theo biểu lãi suất công bố của Eximbank.