14:56 02/06/2009

Eximbank công bố lãi 674 tỷ đồng trong 5 tháng

Thu Thủy

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2009

Giao dịch tại một chi nhánh của Eximbank.
Giao dịch tại một chi nhánh của Eximbank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, tính đến ngày 31/5/2009, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 674 tỷ đồng.  Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 5.690 tỷ đồng, chiếm 19% tổng dư nợ tín dụng. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 21,4% so với đầu năm.

Theo Eximbank, trong 5 tháng đầu năm nay, ngân hàng đã khai trương mở rộng thêm 10 phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch lên 121 đơn vị. Theo kế hoạch đến cuối năm 2009, Eximbank sẽ đạt trên 140 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Được biết, đại hội cổ đông của Eximbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng tài sản đạt khoảng 63.300 tỷ đồng; vốn điều lệ tính đến cuối năm 2009 đạt 8.800 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 45.300 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 34.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng.