16:35 21/03/2013

Eximbank định bầu thêm hai thành viên Hội đồng Quản trị

Hà Anh

Eximbank sẽ xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank(mã EIB-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nội dung chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể, Eximbank sẽ xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó có một thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (thay vì chỉ bầu một thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như thông báo trước đó).

Thời gian gửi thư cho cổ đông dự kiến là ngày 21/3. Dự kiến, thời gian nhận ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập từ ngày 22/3 đến hết ngày 4/4 và ngày tổng hợp ý kiến là ngày 5/4.

Ngày 26/4, Eximbank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông tại Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhận, Tp.HCM.

Hội đồng Quản trị Eximbank hiện gồm 8 người, trong đó Chủ tịch là ông Lê Hùng Dũng và hai Phó chủ tịch là ông Naoki Nishizawa và ông Trương Văn Phước; các thành viên Hội đồng Quản trị gồm: ông Nguyễn Quang Thông, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Nguyễn Ngọc Ban, ông Hà Thanh Hùng và ông Philip Simon Rupert Skevington - thành viên Hội đồng quản trị độc lập.