11:10 22/03/2012

Eximbank được cho vay mua thóc gạo lãi suất 14%

Hoàng Giang

Ngân hàng Nhà nước cho phép Eximbank được cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo với lãi suất 14%/năm

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian thu mua, tạm trữ theo chương trình này.
Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian thu mua, tạm trữ theo chương trình này.
Ngày 21/3, Ngân hàng Nhà nước có văn bản cho phép Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo với lãi suất 14%/năm.

Theo đó, Eximbank sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam giao chỉ tiêu mua số thóc, gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân 2011 - 2012.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian thu mua, tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục cấp bù lãi suất đối với các khoản cho vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua thóc, gạo tạm trữ từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012. Thời gian cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, kể từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 15/6/2012.