17:13 28/05/2007

Eximbank giảm lãi suất cho vay

Minh Đức

Từ 28/5, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank giảm lãi suất cho vay vàng và lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống

Lãi suất cho vay Eximbank đang ở mức thấp trên thị trường.
Lãi suất cho vay Eximbank đang ở mức thấp trên thị trường.

Từ 28/5, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank giảm lãi suất cho vay vàng và lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống.

Các mức lãi suất được giảm cụ thể:

Đối với lãi suất cho vay vàng, giảm từ 4%/năm xuống còn 3,5%/năm, áp dụng đối với lọai hình cho vay cầm cố giấy tờ có giá như sổ tiết kiệm, sổ tiền gửi..., giấy tờ có giá loại tiền tệ khác vàng, do tổ chức khác phát hành.

Đối với lãi suất cho vay khách hàng cá nhân, giảm từ 0,85%/tháng xuống còn 0,80%/tháng dụng đối với lọai hình cho vay cầm cố giấy tờ có giá loại tiền tệ khác VND do Eximbank phát hành được trả lãi định kỳ hàng tháng.

Với quyết định trên, Eximbank hiện là một trong những ngân hàng thương mại có mức lãi suất cho vay thấp nhất so với mặt bằng chung trên thị trường.